СИСТЕМ КВАЛИТЕТА СА ВИШЕГОДИШЊОМ ГАРАНЦИЈОМ ЗА ИЗРАДУ КОМПАКТНИХ МАСИВНИХ РАДНИХ ПЛОЧА ОД АКРИЛАТА И ДРВЕТА

KERROCK
HI-MACS
RAUVISIO
STARON
CORIAN
ДРВЕНЕ РАДНЕ ПЛОЧЕ
КОНТАКТ
kontakt

Цене MONTELLI ULTRA радних плоча

Дезени из колекције MONTELLI ULTRA произвођача DuPont имају нижу цену од колекције
CORIAN и разврстани су у три ценовне групе.

ПРЕУЗМИТЕ КАТАЛОГ MONTELLI ДЕЗЕНА
ПРЕУЗМИТЕ ЦЕНОВНИК МОНТЕЛИ СУДОПЕРА

Укупна цена производа које израђујемо од овог материјала је само збир свих ставки које произилазе
из детаља предвиђених пројектом и изабраног дезена.Тек након увида у пројекат можемо формирати цену
методом сабирања ставки.Дописна школа пројектовања производа од солидсрфејс материјала не спада у област
нашег рада,али мала помоћ пријатеља у циљу лакшег дефинисања жеља на основу понуђених
варијанти, може бити од користи.Ове производе већ прати глас да су скупи и недоступни јер транспарентна
информација нити методологија формирања цена не постоји на нашим просторима.Због великог броја упита и
огромног утрошка времена приликом разраде пројектне документације,као и због непријатних искустава у току
размене информација са пројектантима и наручиоцима, прилажемо сумирано знање и искуство у писаном облику
у циљу промоције ових производа и увођења одређених законитости у области израде производа од овог
свестраног и још дуго непревазиђеног материјала.
Не постоји универзални облик па самим тим ни универзална цена за плоче од солид срфејс материјала.
Између осталог и у томе се огледа предност ових радних површина у поређењу са површинама од других материјала.
Постоје само два ограничења у погледу могућности израде облика и коначног изгледа, а то су:
-количина маште дизајнера
-сума новца којом сте спремни да подржите реализацију

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ ЗА ДЕФИНИЦИЈУ ОБРАДЕ

О  ч  е  к  у  ј  е  м  о       в  а  ш  е       п  р  о  ј  е  к  т  е  !

kontakt
ВИ СТЕ    .  ПОСЕТИЛАЦ ОВЕ СТРАНЕ

столарскАкадемија®2012